KemiKONSULT.se

Skräddarsydda utbildningar

KemiKONSULT specialanpassar kompletta utbildningar eller informationsträffar efter er personals eller era kunders behov. Vi utgår ifrån det budskap ni vill sända och mottagarens kunskapsbas och bygger utifrån detta upp en utbildning som är speciellt anpassad utifrån dessa krav. Utbildningen ges av pedagogisk föreläsare med stor erfarenhet av kunskapsutveckling.

Varje utbildning kompletteras med kortfattade anteckningar som delas ut till deltagarna. Dessa "handouts" fungerar dels som ett minnesstöd för deltagarna, dels har de funktionen att deltagarna inte behöver anteckna, utan kan fokusera på att lyssna och ta emot budskapet. För information om mer omfattade självstudiematerial läs här.

Vi erbjuder er främst:

 

För mer information kontakta oss.

 

decoration
decoration