KemiKONSULT.se

Biokemi, Strukturbiokemi och Bioinformatik.

KemiKONSULT kan hjälpa till med de flesta frågeställningar gällande proteiners struktur och dynamik. En specialitet är att automatisera stora beräkningsflöden till vilket vi använder det till stor del egenutvecklade programbiblioteket BisKit.

Johan Leckner har en bakgrund som forskare vid Pasteur Institutet i Paris och vid Chalmers Tekniska Högskola. Hans forskningsområde var inom biokemi, och då främst strukturbiokemi och strukturbioinformatik. Han har alltså stor erfarenhet inom detta område och erbjuder sin experthjälp.

Exempel på några vanliga problem som vi kan hjälpa till med:

För mer information eller om ni har frågor var vänlig och kontakta oss.
Mer om Johan Leckners forskningsbakgrund finns att läsa på hans privata hemsida.

 

decoration
decoration