KemiKONSULT.se

Produktutveckling

KemiKONSULT kan hjälpa er med att anpassa era produkter för att till exempel möta den ökande miljövetenheten i samhället. Kanske vill ni uppnå en miljömärkning som SvanenNordisk miljömärkning med visionen "ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion". eller EU-blommanBlomman är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU Kommissionen. eller ersätta kemikalier i era produkter som är på väg att fasas ut via begränsningsdirektivetEU-Direktiv om förbud och begränsningar av farliga ämnen och preparat (Direktiv 76/769/EEG). Vi kan också hjälpa er med att utveckla helt nya produkter.

Hör av er till oss så att vi närmare kan få presentera vad vi skulle kunna hjälpa er med och föra en dialog om era behov.

decoration
decoration