KemiKONSULT.se

Utbildningsmaterial

Skillnaden mellan det material som delas ut vid våra specialanpassade utbildningar och ett komplett utbildningsmaterial är att det senare skall kunna läsas och förstås av någon som inte har gått en utbildning. Det specialskrivna utbildningsmaterialet är alltså mer omfattande och utgör ett fullgott självstudiematerial.

Ett specialskrivet utbildningsmaterial kan med fördel kombineras med en skräddarsydd utbildning, men det är naturligtvis inget måste.

För mer information kontakta oss.

 

decoration
decoration