KemiKONSULT.se

Molekylgrafik - Filmer

Dessa filmer är mindre komprimerade och större till formatet än filmerna på den tidigare sidan men fortfarande är en hel del komprimeringsartefakter synliga (speciellt i den andra filmen). Beroende på bandbredden kan dessa filmer ta lite tid att ladda. Tillbaka till den föregående sidan.

decoration
decoration